Copenhagen Zoo kills 4 lions, weeks after shooting giraffe

4 Bình luận

  1. Alex Shiels Tháng Ba 26, 2014 Trả lời
  2. Joseph Scott Tháng Ba 26, 2014 Trả lời
  3. maria Tháng Ba 26, 2014 Trả lời
    • john Tháng Ba 26, 2014 Trả lời

Bình luận